Vastgoedmakelaar

"Een succesvolle makelaar betaalt zichzelf terug"


  •  Kennis van de vastgoedmarkt
  •   Degelijke publiciteit
  •   Een maximaal aantal potentiële kopers
  •   Professionele onderhandeling
  •   Direct aanspreekbaar
  •   Persoonlijke dienstverlening
  •   Beste prijs voor uw vastgoed
  •   Juridisch correct compromis
  •   Bijstand tot bij de akte
  •   Geen verkoop = geen kosten

Hoe bepaal ik de waarde van mijn eigendom?

Hier stelt zich de vraag wat uw eigendom waard is voor een potentiële koper. De waarde van een eigendom wordt bepaald door de grootte, ligging en oriëntatie van uw eigendom alsook door de bewoonbare oppervlakte ten opzichte van de vastgoedprijzen in de lokale markt.

Wat maakt mijn eigendom nog extra waard?

Uw vertrouwensmakelaar bekijkt zowel de bestaande toestand van bijvoorbeeld uw woning als de extra mogelijkheden van uw eigendom. Zo kan er in sommige gevallen een bijkomend bouwlot gecreëerd worden of komt uw eigendom in aanmerking als appartementsgrond wat de waarde in hoge mate beïnvloedt. Uw vertrouwensmakelaar kijkt deze mogelijkheden niet over het hoofd!

Hoe wordt uw woning het best te koop gesteld?

Uw vertrouwensmakelaar stelt uw eigendom altijd op een goede manier te koop zodat een potentiële koper van zich van thuis of op ons kantoor een duidelijk beeld kan vormen van uw eigendom. 

Dit kan een virtuele rondleiding zijn van uw eigendom of woning gecombineerd met professionele foto’s of een plan die de mogelijkheden van uw eigendom aantoont (vb. een 3D-voorstelling van een verkaveling of appartementsgebouw). Evalueer zelf of dit volgens u een meerwaarde kan zijn voor uw verkoop en bekijk onze panden op de pagina 'Te koop'.

Daarnaast werken wij samen met huisstylisten die u adviseren betreffende het voorbereiden van uw woning voor de verkoop. Een woning die net en ruim oogt verkoopt niet alleen sneller maar wordt ook verkocht voor een betere prijs. Een sfeervolle woning zorgt ervoor dat de koper zich direct thuis voelt.

Hoe zorgen wij voor een maximaal aantal potentiële kopers?

Een zorgvuldige selectie van de gebruikte publiciteitskanalen is essentieel. Naast de publiciteit op tal van websites en onze eigen website gecombineerd met professionele flyers selecteren wij de juiste tijdschriften en kranten voor uw vastgoed. Dit kan variëren van de Streekkrant tot De Tijd. Daarnaast hebben wij een uitgebreide database met potentiële kopers voor uw eigendom.

Hoe onderhandelt Vastgoed Lietaer voor de beste prijs?

Als economist en handelsingenieur is Cedric Lietaer gespecialiseerd in uitgebreide onderhandelingen. Iedere aan- en verkoop is een ingrijpende gebeurtenis voor de betrokken partijen. Vanuit onze ervaringen weten wij snel wat echt belangrijk is voor de potentiële koper en kunnen wij deze begeleiden naar zijn doel. 

Als tussenpersoon en professionele onderhandelaar zijn wij ook in staat om de beste prijs te bekomen voor uw eigendom.

Het sluiten van de verkoop!

Ten slotte dienen de gemaakte afspraken in het compromis correct opgenomen te worden om latere discussies te vermijden. Wij zorgen voor een degelijk compromis met alle nodige attesten.

Als uw vertrouwensmakelaar kan Vastgoed Lietaer u hierin bijstaan met raad en daad. Wij hebben de nodige kennis en ervaring om het beste uit uw vastgoed te halen. 

Wat is volgens u de beste manier om uw vastgoed te verkopen?
Contacteer Cedric Lietaer (0472/77 45 49) voor een kennismakend gesprek of bezoek vrijblijvend ons kantoor te Oudenaarde.

Uw huis verkopen of verhuren?

Laat door ons een professionele schatting maken.