Beëdigd landmeter en schatter

"Correct gemeten is een zeker geweten..."


  •  Opmeting
  •   Grensbepaling
  •   Afpaling
  •   Muurovername
  •   Professionele schatting
  •   Verkaveling
  •   Stedenbouwkundig attest

Hoe wordt een correcte en objectieve schatting uitgevoerd?

Als expert-schatter & landmeter bezichtigen wij uw eigendom. Hierbij letten wij op de waardebepalende factoren zoals ligging, grootte van uw grond, oriëntatie, bewoonbare oppervlakte, staat van uw woning, de lokale vastgoedmarkt, het bouwjaar en nog zoveel meer.

Vervolgens gaan wij op zoek naar vergelijkbare eigendommen die recent verkocht werden in de buurt van uw woning of grond. Deze vergelijkingspunten worden ook opgenomen in het schattingsverslag zodat u zelf een idee kan krijgen van het tot stand komen van de waardebepaling en prijs. Als erkend schatter is onze schatting bindend voor de fiscus bij aangifte van een nalatenschap/erfenis. 

Hoe wordt de grens van uw eigendom bepaald?

Gebruik makend van hoogtechnologisch meetmateriaal meten wij uw eigendom op. Vervolgens gaan wij op zoek naar oude plannen of aktes die van belang kunnen zijn met betrekking tot uw grens. Indien uw eigendom uit een groter geheel komt, is de kans groot dat er een opsplitsingsplan bestaat. Dit kan aanwezig zijn bij het registratiekantoor, hypotheekkantoor of kadaster. Maakt u zich hierover vooral geen zorgen. Uw landmeter zoekt al deze documenten op. Op basis van de teruggevonden stukken en de opmeting bepalen wij uw grens in samenspraak met u en uw nabuur. Daarna maken wij een plan op die door alle partijen kan ondertekend worden. Op basis van dit plan weet u met zekerheid en zonder latere discussies waar uw grens gelegen is.

Cedric Lietaer is auteur van de boeken 'De gemene muur en muurovername' en 'Eigendomsgrenzen en grensbepaling' die dieper ingaan op deze materie.

Wat houdt een verkaveling in?

Als landmeter expert weten wij wat de mogelijkheden zijn van uw grond. Wij verzorgen de opmeting, treden in onderhandeling met het gemeentebestuur en maken de uiteindelijke plannen en vergunningsaanvraag op.

Een degelijke kennis van stedenbouwkundige dossiers zorgt hier wel degelijk voor een grote meerwaarde. De waarde van uw grond wordt immers bepaald door het creëren van bouwgronden met een goede oriëntatie en grootte die in de smaak valt bij zijn toekomstige bewoners.

Als landmeter expert kan Cedric Lietaer u hierin bijstaan met raad en daad. Wij hebben de nodige kennis en ervaring om u hierin te begeleiden.

Ons doel is onze klanten zekerheid te geven met betrekking tot de grenzen, waarde of mogelijkheden van hun eigendom.
Contacteer Cedric Lietaer (0472/77 45 49) voor een kennismakend gesprek of bezoek vrijblijvend ons kantoor te Oudenaarde.

Uw huis verkopen of verhuren?

Laat door ons een professionele schatting maken.