Projectontwikkeling


  •  Verkavelingplannen
  •   Inrichtingsstudies
  •   Masterplannen
  •   Stedenbouwkundige attesten
  •   Volumestudies
  •   Haalbaarheidsstudies
  •   Rendementsstudies
  •   Erfgoed
  •   Rooilijn

“Creëren van groene woonomgevingen waar het aangenaam vertoeven is en het streven naar een optimaal rendement voor uw grond!” 

Als vastgoedbureau staan wij klaar voor al uw stedenbouwkundige dossiers. Door onze kennis van de lokale vastgoedmarkt, expertise als landmeter en stedenbouwkundige kennis ondersteunen wij uw project van A tot Z. 

Hierdoor kan u voor een correcte prijs en met de minste zorgen, het beste uit uw grond halen. Vastgoed Lietaer zorgt er dus voor dat u de mogelijkheden van uw grond kent en onderhandelt zo de beste prijs

Als onderzoeker aan de Hogeschool Gent heeft Cedric Lietaer een geruime kennis van stedenbouwkundige regelgeving. Deze kennis wenden wij maar al te graag aan om in onderhandeling met de gemeente de beste ontwikkeling van uw grond te bewerkstelligen. 

Wij ontwerpen projecten die een meerwaarde zijn voor het stedelijk weefsel en maximaal aansluiten bij de wensen van zijn toekomstige bewoners. Hierbij zijn uw belangen als eigenaar onze eerste zorg. Ons doel? Een kwalitatief stedenbouwkundig ontwerp die het beste haalt uit uw grond. 

Om u hierbij te begeleiden maken wij een rendementsstudie die rekening houdt met eventuele aankoopkosten en bouwkosten gecombineerd met de verwachtte verkoopprijs van de nieuwe woningen of appartementen. 

Vanuit onze kennis van de vastgoedmarkt maken wij tevens een inschatting van de tijd waarin een kwalitatief project verkocht kan worden. Hierdoor kunnen wij maximaal rekening houden met de verkoopbaarheid en het rendement van het stedenbouwkundig ontwerp vanaf de eerste onderhandelingen.

Uw huis verkopen of verhuren?

Laat door ons een professionele schatting maken.